Disclaimer

 

Het gebruik van deze website
Aan het gebruik van deze website zijn de hierna volgende gebruiksvoorwaarden verbonden. Door het gebruik van deze website wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard.

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op zowel alle bezoeken aan en het gebruik van deze website als op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze website worden aangeboden.

Informatie en aansprakelijkheid
Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorg is samengesteld garandeert LexLeads niet dat de daarop verstrekte gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden. De informatie en gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik en uitdrukkelijk niet bedoeld als juridisch of andersoortig professioneel advies. Aan deze informatie en gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

LexLeads is voorts niet aansprakelijk voor enige schade welke is of kan ontstaan door gebruik van deze website en/of de gegevens en informatie die daarop wordt verstrekt. Indien gebruik wordt gemaakt van deze informatie en/of gegevens vindt dat geheel voor eigen rekening en risico plaats.

Gerelateerde websites
Deze website kan links bevatten naar andere websites, die niet door LexLeads worden beheerd door of onder zeggenschap staan van LexLeads. Deze links zijn uitsluitend opgenomen in het kader van dienstverlening en veronderstellen geen relatie met of goedkeuring door LexLeads.

LexLeads is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud dan wel specifieke gegevens of informatie van websites die een link hebben opgenomen naar deze website of waarvan een link op deze website is opgenomen en staat ook niet garant voor de beschikbaarheid van die websites.

Computerstoringen
LexLeads is niet aansprakelijk voor storingen of andere technische mankementen (waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – virussen e.d.) welke ontstaan of kunnen ontstaan als gevolg van het bezoek van deze website en/of websites waarnaar op enige wijze wordt verwezen.

LexLeads
LexLeads betreft een website waaraan diverse onafhankelijke advocatenkantoren deelnemen, verspreid over geheel Nederland, die ieder voor zich en onder eigen naam praktijk voeren.

LexLeads is een handels- en domeinnaam van Alfabet Holding B.V. (ingeschreven in het handelsregister onder nummer 63735458).

Maak kennis met ons team

H.J. (Henri) Niezink

Managing partner & Techniek

mr. S.A.C. (Sam) Kieboom

Managing partner & Marketing

Drs. T.G. (Tako) Johannesma

Managing partner & Branding

mr. E. (Ernst) Bökenkamp

Managing partner

Marnix de Boer

Business Developer

Justin Oud

Webdeveloper

Jolanda van Loo

Administratie

David Winters

Designer

Paul te Riele

Designer

Jos

Online SEA Marketeer

Maurice Schoonderwoerd

Online marketing

Jordy Landstra

Administratie

Lex & Leads B.V.

  • Sinds 2008
  • Ruim 30 juridische merken gerealiseerd

Contactgegevens

Energiestraat 5-D
1411 AN Naarden

info@lexleads.nl
088 – 374 7990

KVK: 34320641